Shipping policy

Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie: 2-4 dni roboczych, a  biżuteria ze złota 585 do 10 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 17 niniejszego paragrafu, liczonych momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku wyboru jednej z pozostałych form płatności).