Terms of service

Klient składa zamówienie poprzez wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy przez Klienta.

Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
A. dodawania i usuwania towarów oraz ich ilości;
B. wskazania adresu, na jaki towar ma zostać dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
C. wyboru sposobu dostawy;
D. wyboru sposobu płatności;
E. dodania kodu rabatowego.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.